RODINA JE, KDYŽ...


Rodina je, když...

Při přípravě rodinného měsíčníku Báječná rodina jsme kupodivu v redakci neměli problém shodnout se na obsahu časopisu. Zjednodušeně řečeno jsme všichni souhlasili s tím, že v něm bude „pro každého něco“. S touto ideou jsme připravovali redakční plán, sestavovali návrhy vhodných témat a řešili grafickou úpravu časopisu. Po několika vydáních jsme zjistili, že vnímání rodiny nemusí být ve společnosti jednoznačné. Například prodejci tisku vystavují časopis hned vedle magazínů o kojencích. Neboli v jejich pojetí rodinný časopis je o malých dětech. Nejmenovaný obchodní partner zase usoudil, že Báječná rodina musí být určitě o škole a učení. Nevím, odkud pramenilo toto jeho přesvědčení, ale my si všichni v redakci myslíme, že Báječná rodina má být o rodině a pro rodinu. Zajímavé články tu najde maminka i tatínek, děti potěší básničky a náctiletí se mohou ujistit, že ostatní rodiče jsou stejně nesnesitelní jako ti jejich. Babičky a dědečkové se uklidní, že generační spory mohou zasáhnout každou rodinu a přečtou si, jak pečovat o zdraví v důchodovém věku.

Některé výše zmíněné názory nás ale trochu znejistily, a proto jsme si vzali na pomoc uznávané zdroje, abychom se přesvědčili, že rodina je opravdu to, co si myslíme. Podívejte se, co o rodině praví Wikipedie: Rodina (podle sociologické definice) je skupina osob (případně více skupin osob) navzájem spjatých pokrevními svazky, manželstvím (nebo srovnatelným právním vztahem) nebo adopcí, jejíž dospělí členové jsou odpovědní za výchovu dětí. Existuje několik variant uspořádání rodiny. Základní („jádrovou“) rodinu tvoří muž a žena a jejich děti, zatímco rozšířená rodina zahrnuje prarodiče, tety, strýce a bratrance. Další modely jsou polygamní (obvykle patriarchální) rodina a neúplná rodina s jedním rodičem (obvykle ženou). Rodinu lze však zároveň i chápat jako malou skupinu osob, které jsou navzájem spojeny nejen manželskými a příbuzenskými, ale i jinými obdobnými vztahy a zvláště společným způsobem života. Z toho je zřejmé, že rodina je společenství lidí různého věku. A historicky se mezi členy rodiny zařazovali i lidé, kteří nebyli spojeni pokrevním či právním poutem.

Opět citát z Wikipedie říká: Pro období před průmyslovou revolucí se sice hovoří o rodině, ale do značné míry se jedná o umělý a nepříliš vhodný pojem. V písemných pramenech je mnohem častější a důležitější výraz domácnost (dům, hospodářství), který zahrnuje jak pokrevně příbuzné členy rodiny, tak i podruhy, čeleď a další jedince v domě. Důležitá pro definici této jednotky není pokrevní příbuznost, ale společné hospodaření a stolování (jídlo u jednoho stolu). Vztah hospodáře k čeledi a podruhům je do značné míry stejný, jakým je vázán ke svým pokrevním příbuzným.

Obě výše uvedená tvrzení se v podstatě ztotožňují s naší představou rodiny, pro kterou připravujeme tento časopis. Do jaké míry se nám to daří, to už musíte posoudit sami. Každopádně bychom byli rádi, kdybychom alespoň trošičku přispěli k tomu, aby byla „báječná“ i vaše rodina. Když nám v tom budete i nadále pomáhat svými dopisy a náměty, budeme nejšťastnější redakce na světě.BUĎTE S NIMI, DOKUD CHTĚJÍ!

Prázdniny jsou tu a pro mnohé rodiče nastává velká starost – co s dětmi, když dovolená trvá 3 – 4 týdny a prázdniny jsou dvakrát tak dlouhé. Někdo má to štěstí a může děti poslat k babičce, ideálně na venkov či chatu. Ale co ti ostatní? Nabízejí se různé dětské tábory s dobrodružným programem nebo výukou cizích jazyků a dalšími aktivitami. To všechno vaše… Celý článek

CO Z NICH VYROSTE?

Podobně otřepaná fráze jako „to za našich mladejch časů nebylo“. Přitom se jedná o otázku, která skrývá téměř samu podstatu lidského bytí. Většinu z nás zajímá, co z našich dětí vyroste. Už naši prapředci si přáli, aby z jejich dětí bylo něco „lepšího“, než jsou oni sami. Jen se mi zdá (alespoň mám ten dojem z literatury popisující tehdejší život lidí), že… Celý článek

RODINA JE TU PRO VÁS

V květnovém vydání časopisu Báječná rodina najdete zajímavý článek, který se zabývá významem a funkcí rodiny. K jeho napsání nás inspirovala skutečnost, kterou nelze popřít – ubývá sňatků a děti se rodí partnerům, kteří spolu žijí takříkajíc „na hromádce“. Podíl takto narozených dětí překročil čtyřicet procent. Ale znamená tento fakt, že skutečně ubývá… Celý článek