RODINA JE TU PRO VÁS


Rodina je tu pro vás

V květnovém vydání časopisu Báječná rodina najdete zajímavý článek, který se zabývá významem a funkcí rodiny. K jeho napsání nás inspirovala skutečnost, kterou nelze popřít – ubývá sňatků a děti se rodí partnerům, kteří spolu žijí takříkajíc „na hromádce“. Podíl takto narozených dětí překročil čtyřicet procent. Ale znamená tento fakt, že skutečně ubývá rodin?

Ačkoliv patřím spíše k zastáncům tradičního způsobu života a výchovy dětí, tedy v manželství, nezdá se mi, že by nesezdaný pár s dítětem (či dětmi) nemohl vytvořit hodnotnou rodinu, která poskytne dětem dobré zázemí pro vývoj a dá mu správný příklad pro život v budoucnu. Funkce rodiny není dost dobře měřitelná počtem uzavřených sňatků (zvlášť když se polovina z nich rozvede). Měli bychom spíše zkoumat, jaké děti současná rodina vychovává. Sice už trochu polevila euforická nálada z nabyté svobody po pádu komunismu a následná liberální výchova bez nastavených mantinelů. „Děti“ vyrostlé v této porevoluční době však právě nyní přivádějí na svět své potomky. Začínají vychovávat generaci, která není zatížená ani sebemenší chvílí života v totalitě. Dokážou si s ní poradit?

Řada psychologů popisuje naši současnou společnost jako zaměřenou na výkon, současného člověka pak jako konzumenta, který se žene jen za spotřebou. V honbě za těmito pofiderními hodnotovými prioritami smete každého, kdo mu stojí v cestě. I když nic není úplně černobílé, posun tímto nežádoucím směrem je patrný i u těch lidí, kteří ještě nepostavili vlastní úspěch a prospěch na piedestal svého životního cíle.

Změní takového člověka nová životní role – rodičovství? Jak kdy a jak koho. Existují tací, kteří si po narození potomka dokážou uvědomit, že je na čase začít vnímat své dítě jako pokračování sebe sama, jako potomka, jemuž je zapotřebí poskytnout veškerou péči pro to, aby se vyvíjel tělesně i duševně a vštípit mu zásady nutné pro normální lidské soužití. Jsou však i rodiče, kteří to nezvládnou. Dítě si jen odškrtnou jako splněnou položku na seznamu životních úspěchů nebo naopak propadnou pocitu, že dítěti je třeba dát vše, oč požádá, a po pár letech se ocitají v bludném kruhu s malým tyranem.

V jednom úvodníku nelze popsat ani vyřešit problémy lidského, a tedy i rodinného soužití. Rádi bychom vám však pomohli v řadě z nich se vyznat, a proto mnohé z nastíněných témat najdete právě v tomto vydání. Pokud jste nenašli, co jste hledali, napište nám. Báječná rodina je tu pro vás, stejně jako by pro vás měla být hlavním útočištěm ta vaše, skutečná rodina.

redakceBUĎTE S NIMI, DOKUD CHTĚJÍ!

Prázdniny jsou tu a pro mnohé rodiče nastává velká starost – co s dětmi, když dovolená trvá 3 – 4 týdny a prázdniny jsou dvakrát tak dlouhé. Někdo má to štěstí a může děti poslat k babičce, ideálně na venkov či chatu. Ale co ti ostatní? Nabízejí se různé dětské tábory s dobrodružným programem nebo výukou cizích jazyků a dalšími aktivitami. To všechno vaše… Celý článek

CO Z NICH VYROSTE?

Podobně otřepaná fráze jako „to za našich mladejch časů nebylo“. Přitom se jedná o otázku, která skrývá téměř samu podstatu lidského bytí. Většinu z nás zajímá, co z našich dětí vyroste. Už naši prapředci si přáli, aby z jejich dětí bylo něco „lepšího“, než jsou oni sami. Jen se mi zdá (alespoň mám ten dojem z literatury popisující tehdejší život lidí), že… Celý článek

RODINA JE, KDYŽ...

Při přípravě rodinného měsíčníku Báječná rodina jsme kupodivu v redakci neměli problém shodnout se na obsahu časopisu. Zjednodušeně řečeno jsme všichni souhlasili s tím, že v něm bude „pro každého něco“. S touto ideou jsme připravovali redakční plán, sestavovali návrhy vhodných témat a řešili grafickou úpravu časopisu. Po několika vydáních jsme zjistili,… Celý článek